Update 5 november 2020

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Ook voor het jongerenwerk in Bodegraven – Reeuwijk en voor jongerencentrum De Zon veranderen er een aantal regels. Sommige dingen die voorheen konden zijn niet meer mogelijk.  Toch is een deel van de activiteiten die wij uitvoeren nog wel mogelijk.

 

Activiteiten tot en met 17 jaar

 

Regelmatig organiseren vrijwilligers van de SSCB in samenwerking met het jongerenwerk activiteiten. De SSCB biedt met jongerencentrum De Zon een locatie waar deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Hoewel voor het publiek openstaande gebouwen worden gesloten geldt een uitzondering voor locaties ten behoeve van activiteiten tot 17 jaar. Deze activiteiten met dit karakter zullen wij blijven organiseren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan gametoernooitjes, spelletjesmiddagen, cursussen, meidenwerk en de kinderactiviteiten die wij via BRAVO organiseren. Feestjes zijn  verboden, ook als het gaat om kinderen. Voor andere locaties waar wij deze activiteiten normaal gesproken uitvoeren gelden de regels van die locatie. Sommige locaties zijn gesloten.

 

Individuele begeleiding

 

Sommige jongeren krijgen individuele begeleiding van een jongerenwerker. Het gaat daarbij om jongeren die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Voor individuele trajecten geldt dat deze doorgang kunnen vinden. Dat geldt ook voor de jongeren die ouder zijn dan 17 jaar.

 

Eventjes langskomen

 

Voor veel jongeren en vrijwilligers geldt dat zij regelmatig even langs het jongerencentrum komen om iets te bespreken, voor de gezelligheid, wat te komen drinken of andere redenen. Dat is helaas niet meer mogelijk. Daarmee vervalt dus de “inloopfunctie” van het gebouw. Naar De Zon komen mag nog, maar alleen als het een doel heeft wat te maken heeft met de werkzaamheden van de stichting. En natuurlijk t.b.v. de activiteiten die genoemd staan onder het kopje activiteiten tot en met 17 jaar.

 

Het kan zijn dat je om wat voor reden dan ook behoefte hebt om even langs te komen. Bijvoorbeeld als het even niet lekker loopt thuis, op school of op het werk. Of als je de muren op je af ziet komen. Schroom dan niet om een berichtje te sturen naar een jongerenwerker. Dan maken we een afspraak en dan kun je wel even langs komen.

 

Dit kan ook als je vrijwilligerswerk wilt doen. Jouw bezoek aan De Zon gaat dus op afspraak en heeft een duidelijk doel dat past bij de noodzakelijke werkzaamheden. Ook wij hadden dit graag anders gezien, zeker gezien het open karakter dat het jongerencentrum normaliter heeft. Helaas zijn dit nu de regels en daar moeten wij ons aan houden. Ook voor lopende individuele trajecten geldt dat het nu even niet mogelijk is om “zomaar” langs te komen.

 

De buitenplaats

 

Naast De Zon bevindt zich een buitenplaats waar normaal gesproken gebruik van wordt gemaakt door verschillende (groepen) jongeren. Door de nieuwe wetgeving ten aanzien van groepsvorming (hooguit 2 personen) en gezien wij de soms jongeren aantreffen die zich bewust of onbewust niet  goed aan de regels houden zijn we helaas genoodzaakt deze in ieder geval voor nu te sluiten. De zitplaatsen zijn opgeruimd en het hek is op slot. Dat doen we niet om jullie tegen te werken, jullie te plagen, omdat we jullie niet aardig vinden of jullie niks gunnen: de regering heeft regels opgesteld en daar houden we ons aan. Wanneer de maatregelen van het kabinet versoepeld worden gaan we opnieuw samen met de gebruikers van deze plaats bekijken hoe dat rijmt met de dan geldende maatregelen. Ook voor de gebruikers van de buitenplaats geldt: zit je ergens mee? Neem contact met ons op. De ambulante jongerenwerkers doen zo goed mogelijk hun best om ook met jullie belangen aan de slag te gaan.

 

Regels

 

Bij de hoofdingang en de zij-ingang staan duidelijk de regels beschreven. Hoewel jouw komst altijd bij ons bekend is willen we je vragen om deze regels bij binnenkomst goed door te nemen. De basisregels tegen verspreiding van corona gelden altijd, maar daarnaast neemt het jongerencentrum extra maatregelen om veiligheid te waarborgen.

 

En als laatste

 

Iedereen heeft in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van deze pandemie. Wij zijn er om je te helpen. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Houdt contact met elkaar, ook nu ontmoeten wat lastiger is. Ook kun je op de  website van het Nederlands Jeugdinstituut, www.nji.nl, allerlei tips vinden. En natuurlijk kan je altijd met vragen bij ons terecht. Hou vol! Deze situatie blijft niet voor eeuwig.