Algemene voorwaarden Lentespelen

Artikel 1 

 

Toepasselijkheid 

 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven, verder te noemen SSCB, en een ouder/ verzorger/ deelnemer te sluiten overeenkomsten betreffende activiteiten van het project Lentespelen in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘activiteit. 
  1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen de SSCB en ouder/ verzorger/ deelnemer worden overeengekomen. 

 

Artikel 2 

 

Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst 

De overeenkomst tussen de SSCB en de ouder/ verzorger/ deelnemer komt tot stand door het reserveren van de door de ouder/ verzorger/ deelnemer van het bij de activiteit behorende reserveringsticket op de website tickets.dezonbodegraven.nl en de bijbehorende activiteit. De deelnemer aan de activiteit wordt hierna aangeduid als “deelnemer”. 

Artikel 3 

 

Annulering door de ouder/ verzorger 

 

  1. Bij annulering van de activiteit door de ouder/ verzorger/ deelnemer, is de ouder/ verzorger/ deelnemer verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen. 
  1. In geval de ouder/ verzorger/ deelnemer na aanvang van de activiteit deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de ouder/ verzorger/ deelnemer geen recht op enige terugbetaling. 

 

Artikel 4 

 

Annulering door de aanbieder 

 

Een aanbieder heeft het recht de activiteit te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel het door door de ouder/ verzorger aangewezen kind te weigeren. De ouder/ verzorger/ deelnemer heeft dan het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 5 

 

Wijziging 

 

De SSCB en/ of de aanbieder hebben het recht de duur van een activiteit te wijzigen of een activiteit te annuleren. De ouder/ verzorger/ deelnemer hier tijdig over geïnformeerd. 

 

Artikel 6 

 

Prijzen 

 

Betaling van de activiteit geschiedt rechtstreeks aan de aanbieder. Door accorderen van het toegangsticket is de ouder/ verzorger/ deelnemer verplicht de betaling te voldoen. 

 

Artikel 7 

 

Algemeen 

 

  1. De ouder/ verzorger/ deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van foto en/ of beeldmateriaal, gemaakt tijdens de activiteiten. De foto’s en/ of het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor de website, persberichten en social media kanalen. 
  1. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen gebruikt door de SSCB en de aanbieder van de desbetreffende activiteit en zullen niet aan derden worden verstrekt, alsmede andere eventueel vertrouwelijke informatie benodigd om de activiteit uit te kunnen voeren. 

 

Maart 2021