Informatie voor organisaties

Voor  jongeren heeft de coronacrisis veel impact. Veel vrijetijdsbesteding gaat niet door en dat heeft grote weerslag op de jongeren. Daarom wil de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven in samenwerking met de verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere aanbieders binnen de hele gemeente Bodegraven – Reeuwijk een activiteitenprogramma aanbieden.  dat binnen de maatregelen van het kabinet doorgang kan vinden. Het programma richt zich op de leeftijd van 13 jaar t/m 18 jaar.  De Lentespelen zijn, ondanks dat het georganiseerd wordt vanuit de SSCB overigens geen tegenhanger van de Vakantiespelen maar een daarvan losstaand project gericht op jongeren. Gelijk een activiteit aanmelden? Doe dat hier.

Jouw bijdrage

Om dit tot een succes te maken willen wij jou als vereniging, organisatie of aanbieder vragen hieraan mee te werken. Het idee is dat je bij ons de activiteit(en) aanmeldt en deze in de meivakantie plaatsvindt. Wij verwerken deze activiteiten in een overkoepelend programma genaamd de “Lentespelen”. De bedoeling is dat de jongeren juist verspreid worden over de verschillende locaties die onze gemeente rijk is en er zodoende niet te grote groepen ontstaan. Jongeren schrijven zich in per activiteit.

Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen

Wij willen graag dat jongeren in alle kernen van Bodegraven – Reeuwijk leuke activiteiten kunnen ondernemen in de meivakantie. De oproep om activiteiten aan te melden geldt dus ook zeker voor aanbieders in Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen!

Wat verzorgen wij? 

Wij verzorgen de inschrijvingen. Jongeren die mee willen doen aan een activiteit schrijven zich bij ons in. Organisaties die activiteiten verzorgen ontvangen van ons een lijst met jongeren die zich hebben ingeschreven. Wij zorgen voor PR binnen de gemeente. Daar kunnen we jouw hulp overigens goed bij gebruiken! Deel online het programma en maak de Lentespelen binnen jouw eigen netwerk bekend zodat het zoveel mogelijk draagvlak krijgt binnen de gemeente.

Ook willen wij mensen aan elkaar koppelen als dat nodig is om een activiteit te organiseren. Het kan zijn dat iemand graag een activiteit wil organiseren maar daarvoor geen accommodatie heeft. Wij kunnen in dat geval proberen diegene te koppelen aan een accommodatie.

Tijdsplanning 

De Lentespelen vinden plaats in de week van 3 mei t/m 9 mei. Dit betekent niet dat er voor iedere dag een activiteit vanuit jouw organisatie hoeft te zijn. Het staat je uiteraard wel vrij om meerdere activiteiten aan te melden en/of op meerdere dagen. Wij hopen dat meerdere organisaties meedoen om zo een uitgebreid aanbod van activiteiten aan te bieden aan jongeren.

Ideeën voor activiteiten

We zijn op zoek naar activiteiten die leuk zijn voor jongeren van 13 jaar t/m 18 jaar. Dat kunnen allerlei soorten activiteiten zijn. Denk bijvoorbeeld aan creatieve workshops, muziekworkshops,  sportactiviteiten, game-activiteiten, kookworkshops, maar ook een quiz, een spel in het dorp of een online activiteit. Het mag allemaal! Uiteraard wel volgens de laatst geldende coronamaatregelen.

Kan ik kosten vergoed krijgen? 

Je kunt voor de activiteit een deelnemersbijdrage vragen. Deelnemers worden verzocht deze bij aanvang van de activiteit te voldoen. In principe is die deelnemersbijdrage kostendekkend. Omdat het kan zijn dat er meer kosten aan de activiteit verbonden zijn, zullen wij die onkosten vergoeden tot 50 euro. Deze moeten wel verantwoord worden.

Voor grote activiteiten die niet georganiseerd kunnen worden met een redelijke deelnemersbijdrage en de onkostenvergoeding kunnen, al naar gelang de middelen er zijn, uitzonderingen worden gemaakt. Wij zijn van mening dat de deelnemersbijdrage laag moet blijven zodat de activiteiten voor alle jongeren toegankelijk zijn. Als dat het geval is, neem dan contact met ons op via nynke@dezonbodegraven.nl, leg jouw idee uit en de te verwachten kosten. We denken mee in de mogelijkheden en proberen middelen te genereren om kosten de dekken.

Sponsoring 

Niet direct een activiteit in gedachten, maar vind je het wel een tof initiatief? Cool! De Lentespelen is ook op zoek naar organisaties die willen bijdragen in de vorm van sponsoring. Door sponsoring komen er meer middelen beschikbaar voor aanbieders om activiteiten uit te voeren. Het doel is om voor de jongeren die een lastige tijd hebben toffe activiteiten te organiseren in de meivakantie en we hopen dat jij hieraan wilt bijdragen. Uiteraard krijg je een ere-plek op onze website als sponsor.

Interesse in sponsoren of vragen of sponsoring? Mail dan naar info@dezonbodegraven.nl

Activiteit aanmelden

Met het inschrijfformulier hieronder kun je jouw activiteit aanmelden voor de Lentespelen. Telefoonnummers worden niet aan deelnemers verstrekt, het e-mailadres wel. Eventuele deelnemerskosten kun je vermelden bij bijzonderheden. Activiteiten worden ingeschreven onder voorbehoud van de in de meivakantie geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.