Sponsoring

Niet direct een activiteit in gedachten, maar vind je het wel een tof initiatief? Cool! De Lentespelen is ook op zoek naar organisaties die willen bijdragen in de vorm van sponsoring. Door sponsoring komen er meer middelen beschikbaar voor aanbieders om activiteiten uit te voeren. Het doel is om voor de jongeren die een lastige tijd hebben toffe activiteiten te organiseren in de meivakantie en we hopen dat jij hieraan wilt bijdragen. Uiteraard krijg je een ereplek op onze website als sponsor.

Interesse in sponsoren of vragen of sponsoring? Mail dan naar info@dezonbodegraven.nl