SSCB De Zon zoekt bestuursleden

Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (SSCB) is verantwoordelijk voor het jeugdwelzijnswerk in Bodegraven. Samen met de gemeente geven we vorm aan het jeugdbeleid. Vervolgens geven wij en onze professionals uitvoering aan het beleid. Onze stichting heeft als doelstelling om met preventie jongeren uit de zorg te houden, de talenten van jongeren te ontwikkelen en jongeren te activeren en te laten participeren in de maatschappij. De jongeren worden begeleid en ondersteunt door jongerenwerkers. De activiteiten worden georganiseerd door de jongeren zelf, zij zijn vrijwilliger bij De Zon en de Vakantiespelen. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur. Momenteel werken wij met steeds meer andere maatschappelijke organisaties samen. Heb je affiniteit met jeugd en jongeren, wil je meedenken over het beleid en vind je het leuk om te netwerken? Neem dan contact op.

Hoe ziet de functie eruit?

Je komt in het bestuur als ‘algemeen bestuurslid’. In deze functie kun je een vast taken pakket krijgen of steeds verschillende zaken oppakken. Afhankelijk van je eigen ambitie, motivatie en ondernemerschap neem je taken op je die worden besproken in de bestuursvergadering. Vanwege deze vrijheid in werkzaamheden kun je zelf bepalen hoeveel tijd je besteed aan je bestuursfunctie. Eén keer per maand is bestuursvergadering waarbij het volledige bestuur en jongerenwerkers bij aanwezig zijn.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Hierbij gaat het om onder andere:

– het bewaken van het aanbod van activiteiten
– aansturing van de jongerenwerkers
– het bewaken van het onderhoud van het pand
– financiële administratie
– contact met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau
– contact met politieke partijen

Deze taken worden uitgevoerd samen met de jongerenwerkers en vrijwilligers van de stichting. De activiteiten vinden plaats in jongerencentrum De Zon. Daarnaast zijn er activiteiten buiten het jongerencentrum, bijvoorbeeld Vakantiespelen, Bevrijdingsfestival, voetbaltoernooi of skate event.

Alle activiteiten worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen op het gebied van jeugdwelzijnswerk te behalen: “De jeugd tot 23 jaar in Bodegraven-Reeuwijk groeit gezond en veilig op tot volwassenen en kan naar vermogen actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven.” Jeugdbeleid Bodegraven-Reeuwijk.

Wie zitten er in het bestuur?

Sytse Meijer (voorzitter)
Jordy de Bruijn (penningmeester)
Vacature (secretaris)
Claudia Davids (algemeen bestuurslid)
Esther Verlaan (algemeen bestuurslid)
Hilbert Sturm (algemeen bestuurslid)
Michael Sinnema (algemeen bestuurslid)
Stefanie Kok (algemeen bestuurslid)
Suzanne de Ridder (algemeen bestuurslid)

Interesse? Neem contact op.