Informatie voor aanbieders en sponsoren

Voor  jongeren heeft de coronacrisis veel impact. Veel vrijetijdsbesteding gaat niet door en dat is erg vervelend. Daarom wil de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven in samenwerking met de verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere aanbieders binnen de hele gemeente Bodegraven – Reeuwijk een activiteitenprogramma aanbieden dat binnen de maatregelen van het kabinet doorgang kan vinden. Het programma moet zich richten op de leeftijd van 13 jaar en ouder.  De Winterspelen zijn, ondanks dat het georganiseerd wordt vanuit de SSCB overigens geen winterse tegenhanger van de Vakantiespelen maar een daarvan losstaand project gericht op jongeren. Onderaan deze pagina vindt u het formulier om uw activiteit aan de melden. In de week voor de kerstvakantie is er een lockdown afgekondigd. De organisatie van de Winterspelen is daarom voornemens het programma in de voorjaarsvakantie aan te gaan bieden als de regelgeving dit op dat moment toelaat

Uw hulp

Om dit tot een succes te maken willen wij u als vereniging, organisatie of aanbieder vragen hieraan mee te werken. Het idee is dat u bij ons uw activiteit(en) aanmeldt en deze daarna in de voorjaarsvakantie laat plaatsvinden. Wij verwerken deze activiteiten in een overkoepelend programma genaamd de “Winterspelen”. De bedoeling is dat de jongeren juist verspreid worden over de verschillende locaties die onze gemeente rijk is en er zodoende niet te grote groepen ontstaan. Jongeren kunnen zich inschrijven per activiteit. 

Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen

Wij zouden graag willen dat jongeren in alle kernen van Bodegraven – Reeuwijk leuke activiteiten kunnen doen in de kerstvakantie. De oproep om activiteiten aan te melden geldt dus ook zeker voor aanbieders in Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen!

Wat verzorgen wij? 

Wij verzorgen de inschrijvingen. Jongeren die mee willen doen aan een activiteit kunnen zich, wanneer de activiteiten bij ons bekend zijn bij ons inschrijven. Mensen die activiteiten verzorgen ontvangen van ons een lijst met jongeren die zich hebben ingeschreven. Wij zorgen voor PR binnen de gemeente. Daar kunnen we uw hulp overigens goed bij gebruiken, bijvoorbeeld door het online delen van het programma en het binnen uw eigen netwerk bekend maken van de Winterspelen zodat het zoveel mogelijk draagvlak vindt. 

Ook willen wij mensen aan elkaar koppelen als dat nodig is om een activiteit te organiseren. Het kan zijn dat iemand graag een activiteit wil organiseren maar daarvoor geen accommodatie heeft. Wij kunnen in dat geval proberen diegene te koppelen aan een accommodatie, zodat de activiteit alsnog plaats kan vinden.

Tijdsplanning 

Omdat de Winterspelen tijdens kerstvakantie niet doorgaan, zullen wij wanneer er meer bekend is opnieuw een tijdsplanning maken. U kunt activiteiten wel al onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen aanmelden voor de voorjaarsvakantie, 20 februari t/m 28 februari 2021.

Ideeën voor activiteiten

We zijn op zoek naar activiteiten die leuk zijn voor jongeren vanaf 13 jaar. Dat kunnen allerlei soorten activiteiten zijn. We weten dat een heleboel mensen in Bodegraven – Reeuwijk die kunnen organiseren, soms omdat ze dat bijvoorbeeld al doen bij een sportvereniging, maar er kunnen ook andere activiteiten komen. Denk bijvoorbeeld aan creatieve workshops, muziekworkshops,  sportactiviteiten, game-activiteiten, kookworkshops, maar ook een quiz, een spel in het dorp of een online activiteit. Als tip kunnen we u meegeven om breed te denken. Als u als aanbieder trainer bent bij een sportvereniging, dan het kan het zijn dat u een activiteit binnen de sport doet, maar het kan ook iets heel anders zijn!

Kan ik kosten vergoed krijgen? 

U kunt voor uw activiteit een deelnemersbijdrage vragen. Deelnemers worden verzocht deze bij aanvang van de activiteit aan u te voldoen. In principe is die deelnemersbijdrage kostendekkend. Omdat het kan zijn dat er meer kosten aan uw activiteit verbonden zijn, zullen wij die onkosten vergoeden tot 50 euro. Deze moeten wel verantwoord worden. Voor grote activiteiten die niet georganiseerd kunnen worden met een redelijke deelnemersbijdrage en de onkostenvergoeding kunnen, al naar gelang de middelen er zijn, uitzonderingen worden gemaakt. Misschien wilt u bijvoorbeeld spelmateriaal huren om activiteiten aan te bieden. Wij zijn  van mening dat de deelnemersbijdrage niet te hoog moet worden: de activiteiten moeten voor alle jongeren toegankelijk zijn. Als dat het geval is, neem dan contact met ons op via info@dezonbodegraven.nl, leg uw idee uit en de verwachtte kosten. We proberen zoveel mogelijk te denken in mogelijkheden en proberen middelen te genereren om kosten de dekken. Waar een wil is, is een weg.

Sponsoring 

Aansluitend aan de vorige alinea kan het zijn dat er organisaties zijn die geen activiteit(en) willen organiseren maar wel willen bijdragen in de vorm van sponsoring zodat er voor aanbieders meer middelen beschikbaar komen om activiteiten uit te voeren. Daar zijn we uiteraard enorm mee geholpen. Het gaat ons erom dat de jongeren die een lastige tijd hebben leuke activiteiten kunnen doen in de kerstvakantie en hopen dat ook jullie dit een belangrijke doelstelling vinden. Wij zorgen ervoor dat uw naam genoemd wordt op onze website.

Wilt u sponsoren? mail dan naar info@dezonbodegraven.nl .

Activiteit aanmelden

Met het inschrijfformulier hieronder kunt u uw activiteit aanmelden voor de Winterspelen. Uw telefoonnummer wordt niet aan deelnemers verstrekt, het e-mailadres wel. Eventuele deelnemerskosten kunt u vermelden bij bijzonderheden. Activiteiten worden ingeschreven onder voorbehoud van de in de voorjaarsvakantie geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.