Faciliteren Jongerenwerk

De uitvoering van het jongerenwerk in Bodegraven-Reeuwijk wordt gedaan door de jongerenwerkers van SAM in samenwerking met de vrijwilligers van De Zon. Wij zetten ons in voor de jeugd in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk. Het jongerencentrum De Zon, aan de Eiber 130 is hierbij het thuis voor de jongeren. De Zon is onderdeel van de jeugdwelzijnswerk organisatie Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (kortweg SSCB). Samen met SAM en de gemeente geeft De Zon invulling en uitvoering aan (delen van) het jeugdbeleid. Dit doet De Zon door middel van het faciliteren van de werkzaamheden in het jongerencentrum en door het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten.

Voor meer informatie, bezoek de website van SAM:

Voor meer informatie,
bezoek de website van SAM: