Verhuur

Jongerencentrum De Zon is in samenspraak met de SSCB beschikbaar voor verhuur. Ben je op zoek naar een locatie in Bodegraven met twee barren, meerdere ruimtes, goede bereikbaarheid, veel parkeergelegenheid, waanzinnige audiovisuele faciliteiten voor feesten en livemuziek, presentaties en andere aangelegenheden, zeer weinig restricties en een prima plaats om kleine of middelgrote besloten of open evenementen te organiseren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wanneer is huren mogelijk?

Het huren van één of meerdere zalen van jongerencentrum De Zon, onderdeel van de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (SSCB), is mogelijk voor vrijwilligers, particulieren, bedrijven, verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties. Per type organisatie hanteren wij andere voorwaarden. Daarnaast maken wij onderscheid in het huren voor gesloten en open evenementen. Tevens is het mogelijk om op structurele basis het jongerencentrum te huren. Hieronder staan de voorwaarden beschreven. Bij vragen of afwijkende wensen kan er altijd contact opgenomen worden.

En verder:

Er staan geen andere evenementen van de SSCB gepland.

Maximaal 3 maanden van te voren kan een datum worden vastgelegd.

‘s Ochtends, ‘s middags, ‘s avonds, doordeweeks of in het weekend.

Bij iedere verhuur zijn de algemene huurvoorwaarden van kracht.

Algemene Huurvoorwaarden

Besloten Verhuur

Wat verstaan we onder een besloten verhuur?

Een besloten verhuur is alleen voor genodigden.

De minimale huurperiode bedraagt 4 uur. Tijd voor onder andere voorbereiden, opbouwen, afbouwen en schoonmaken vallen onder de huurperiode.

De huurder kan zelf schoonmaken of de schoonmaak uitbesteden aan de SSCB voor €150,00.

Er geldt een borg van €500,00.

Tarieven besloten verhuur

Particulieren en bedrijven:

€100,00 per uur.

Verenigingen, scholen en non-profitorganisaties:

€50,00 per uur.

Onregelmatigheidstoeslagen:

25% onregelmatigheidstoeslag na 22:00

75% onregelmatigheidstoeslag op zon- en feestdagen.

Open verhuur

Het kenmerk van een open verhuur is dat De Zon gedurende een dergelijke verhuur toegankelijk is voor iedereen. Anders dan wanneer een groep vrijwilligers van de SSCB een evenement organiseert of wanneer er sprake is van een samenwerking met een tweede partij bij de organisatie van een evenement (in dat geval worden de afspraken altijd op maat gemaakt), geldt bij een open verhuur dat De Zon volledig wordt afgehuurd volgens dezelfde tarieven als bij een gesloten verhuur. Daarnaast geldt dat de drank afgenomen dient te worden bij De Zon op basis van nacalculatie of afkoop.

Een open verhuur is alleen mogelijk wanneer er binnen anderhalve maand rondom het plaatsvinden van de open verhuur (anderhalve maand erna en anderhalve maand ervoor) geen soortgelijke evenementen plaatsvinden in De Zon, georganiseerd door de SSCB. Betreffende personeel geldt dat er personeel ingehuurd dient te worden bij de SSCB op het gebied van techniek en barpersoneel. Afhankelijk van de grootte van het evenement kan de organisator verplicht worden bij een derde beveiliging in te huren.

Wanneer de open verhuur van structurele aard is, kan het zijn dat er in samenspraak met de SSCB voor gekozen wordt de werkzaamheden gedurende het evenement meer bij de de huurder te leggen, waardoor minder personeel ingehuurd hoeft te worden. Bij het behalen van de juiste certificaten en met de juiste uitleg kunnen de werknemers of vrijwilligers van de huurder bijvoorbeeld een aantal barwerkzaamheden overnemen en wanneer er sprake is van ervaren, goed opgeleide technici aan de kant van de huurder kan ook daarin in samenspraak met de SSCB gekort worden op personeel. Dit kan alleen wanneer hiervoor de nadrukkelijke toestemming is gegeven door de SSCB omdat het hier enerzijds gaat om wettelijke bepalingen en anderzijds het gebruik van zeer professionele apparatuur dat op een juiste manier dient te gebeuren. Aanvankelijk (de eerste aantal keer) dient er altijd personeel ingehuurd worden om vast te stellen dat de huurder en de mensen daaromheen kundig en verantwoordelijk genoeg zijn deze taken zelf te doen. 

In het algemeen vindt er bij een open verhuur relatief veel afstemming plaats. Interesse? Neem dan contact op, dan kunnen wij verder helpen.

Faciliteiten

Het gebruik van alle faciliteiten is inbegrepen bij de huur. Denk aan de afgesproken ruimtes en zalen, zoals de grote zaal en toiletten. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de technische faciliteiten, zoals licht- en geluidtechniek. Hierbij is het inhuren van technisch personeel verplicht.

Technische Specificaties Licht
Technische Specificaties Geluid

Personeel

Wanneer personeel?

Het inhuren van personeel is in sommige gevallen verplicht. Bijvoorbeeld wanneer er drank wordt genuttigd of intensief gebruik wordt gemaakt van de technische faciliteiten (er speelt een band, er is een lichtshow nodig, enzovoort). Bij het inhuren van personeel gelden er eenmalige administratiekosten van 75 euro. Wanneer er geen personeel van de SSCB beschikbaar is, kan er in overleg extern personeel door de SSCB ingehuurd worden. In dat geval gelden de tarieven van de externe partij.

Tarieven

Bar personeel:

€20,00 per uur.

Techniek personeel:

€40,00 per uur

Drankafname

Drankafname op na berekening

Er zijn twee opties betreffende drankafname voor particulieren, non-profitorganisaties en bedrijven. De eerste optie is drankafname op basis van na berekening. In dit geval wordt de totale aanwezige drankvoorraad in De Zon vooraf en achteraf geteld. Het is verschil is het verbruik en wordt in rekening gebracht.

Prijzen

Fris: €1,10

Bier en wijn: €2,20

Radler, Desperados en Jillz: €3,30

Mixdrankjes: €6,60

Drankafname op afkoop

De twee optie voor drankafname door particulieren, bedrijven en non-profit organisaties is drankafname op afkoop. In dit geval wordt er voor de verhuur een afspraak gemaakt over de totaalprijs van de drankafname en wordt er zodoende dus geen voor- en naberekening gedaan.

Soorten pakketten/prijzen:

Pakket 1: Alleen fris: €2,75 per persoon per uur.

Pakket 2: Fris, bier en wijn: €5,50 per persoon per uur.

Pakket 3: Fris, bier, wijn, Jillz, Rädler, Flügel en Desperados: €8,00 per persoon per uur.

Pakket 4: Al het bovenstaande maar met Bacardi Cola: €9,50 per persoon per uur.

Let op: vanaf het vijfde uur wordt er 75% van de per persoon per uur prijzen gerekend.

Contact opnemen

Geïnteresseerd in het huren van De Zon? Of heb je vragen over de gang van zaken, wil je graag overleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan bijvoorbeeld via onderstaand contactformulier.