Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven

Jongerencentrum De Zon is onderdeel van de jeugdwelzijnswerk organisatie Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (kortweg SSCB). De SSCB organiseert het jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Samen met SAM en de gemeente geven wij invulling en uitvoering aan (delen van) het jeugdbeleid. Dit doen wij door middel van onze werkzaamheden in het jongerencentrum en ambulant jongerenwerk in alle kernen van de gemeente.

Missie

De Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven zet zich al vanaf 1975 in voor de jeugd in Bodegraven. Door de jaren heen in de breedste zin van het woord en sinds 1991 vanuit het jongerencentrum “De Zon” aan de Eiber in Bodegraven. Onder de werkzaamheden van de stichting vallen o.a. jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waarin diverse kinder-, tiener-en jongerenwerk activiteiten georganiseerd worden, de Vakantiespelen, samenwerkingsverbanden met het (basis)onderwijs, sportverenigingen, collega-welzijnsorganisaties, lokale stichtingen en verenigingen. Naast accommodatie gebonden jongerenwerk, is de SSCB sinds 2016 ook actief in het ambulant jongerenwerk in alle kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Visie

Wij voeren jongerenwerk uit door zelf te organiseren en aan te bieden, maar vooral door jongeren te faciliteren, motiveren en ondersteunen.

Wij zetten hoog in op talentontwikkeling. Talenten “leiden” nieuwe talenten op, de groepsdynamiek inspireert en motiveert.

Wij garanderen een veilige omgeving om te ontmoeten, leren, vragen, participeren en ontwikkelen.

Vrijwilligers van de SSCB zijn gelijktijdig vrijwilliger en doelgroep.

Wij zijn de expert en toonaangevend in het jongerenwerk. SSCB is beleidsbepalend en vult jongerenwerk in voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De jongerenwerker is de professional in de uitvoering.

Doelen

Talentontwikkeling

Activering

Ontmoeten

Faciliteren

Trendwatching

Signalering

Preventie

Bestuur

De SSCB heeft een vrijwillig bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid, de strategie, de bedrijfsvoering en de voorwaarden schept voor het jongerenwerk. Het bestuur kent de functies voorzitter, secretaris en penningmeester, de overige bestuursleden zijn belast met werkzaamheden op projectbasis of onderverdeeld in commissies/werkgroepen. Het bestuur onderhoudt het contact met SAM, de gemeente en lokale politiek, draagt financiële verantwoordelijkheid en geeft leiding aan de jongerenwerkers en hebben maandelijks overleg.

De leden zijn erg divers in opleiding, ervaring en daarmee kennis. De bestuursleden zijn vanuit werkervaring, opleiding of interesse professionele amateurs te noemen.

Samenwerkingen

De SSCB fungeert als centraal punt in de samenwerking tussen diverse organisaties. Nauwe samenwerkingsverbanden zijn er met onder andere het sociaal team/wijkteam, het Evertshuis, het CJG, het basisonderwijs, de politie, de gemeente, de buurtsport-coaches, de muziekscholen en de oefencentra en de Scouting. Daarnaast neemt SSCB deel aan diverse overleggen op gemeentelijk niveau en participeert zij actief in de ontwikkeling van de Huizen van Alles. De SSCB is nauw betrokken bij SAM, zo is één van de bestuursleden van de SSCB ook lid van het bestuur van SAM.

SSCB is ervan overtuigd dat samenwerken (en daarmee korte lijnen tussen organisaties) een meerwaarde heeft en de doelgroep(en) ten goede komt. Bovendien zijn wij en ons werk hierdoor nog meer zichtbaar en zijn de andere organisaties ook belangrijke vindplekken in het contact met onze (toekomstige) deelnemers en vrijwilligers.

De samenwerking varieert van structureel of incidenteel (afstemmings-) overleg, het ontwikkelen en uitvoeren van (preventie) activiteiten, advisering m.b.t. de doelgroep, toeleiding naar elkaars aanbod of het samen uitvoeren van een activiteit.

Werknemers

De verantwoordelijkheid over het uitvoerende werk wordt gedragen door betaalde professionals: gekwalificeerde jongerenwerkers die als voornaamste taken hebben het begeleiden van vrijwilligers en ondersteunen van jongeren in hun weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid (opleiding, bijbaantje/vakantiewerk, uitkering, sociale competenties, etc.). Daarnaast leggen zij contacten met andere organisaties, begeleiden ze stagiaires en zijn zij aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers en ouders.

De jongerenwerkers zijn het gezicht van het jongerenwerk, bouwen een vertrouwensband op met jongeren én ouders en vormen de brug tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de jongeren. Zij wonen diverse de veiligheids-, signalerings-, cjg- en gemeentelijke bijeenkomsten bij.

De jongerenwerkers zetten hoog in op het erkennen en ontwikkelen van talenten bij jongeren bij zowel deelnemers als vrijwilligers. Zij begeleiden jongeren naar een situatie of omgeving waarin zij zich verder kunnen ontplooien. De jongerenwerkers zijn opgeleid in het welzijnswerk en in loondienst van SAM.

Privacy

PRIVACYBELEID